Sosyal Ağların İlişkilere EtkisiEkleyen
deniznegis
Güncelleme Zamanı
08.07.2010

İnternetin sosyal olanakları oldukça zengin. Yapılan bir araştırma internette sosyalleşmenin insan ilişkilerine etkisini ortaya koyuyor.

Sosyal Ağların İlişkilere Etkisi

Araştırma şirketi Pew Research Center'ın teknoloji uzmanları ve çeşitli şirketlerin hissedarları arasında yaptığı "İnternetin Geleceği" anketi, internetin sosyal ilişkileri iyileştirdiği ve böyle de devam edeceğini gösteriyor. Online dünyada iletişim kurmanın olumsuz yönleri olsa da ankete göre olumlu yönleri çok daha ağır basıyor.

Elon üniversitesinde gerçekleştirilen Pew Research Center'ın projesi internette iletişimin pozitif yanının e-postalar, sosyal ağlar (Facebook, Twitter) olduğunu belirtiyor. Bu gibi online araçlar insanların yeni sosyal bağlar yaratmalarını, keşfetmelerini ve geliştirmelerine olanak sağlıyor. İnternet para, coğrafya ve zaman gibi kısıtlamaları ortadan kaldırıyor ya da azaltıyor ve açık bilgi paylaşımı ile insanları bir araya getiriyor.

Sosyal Ağların İlişkilere Etkisi

895 teknoloji şirketlerinin hissedarları ve ankete katılan uzmanların çoğunluğu interneti global olarak geliştirdiklerine inandıkları online sosyal bağların daha da gelişeceğine inanıyor. Pek çoğu hevesli bir biçimde kendi deneyimlerini de örnek olarak vermişler. Hatta bazıları eşlerini internet kaynaklı etkileşim sonucu bulduklarını belirtmişler.

Anketi dolduranların bir kısmı İnternetin yarattığı pozitif sosyalleşme fırsatlarının olumsuz yanları da olduğunu belirtmişler. Ankette sunulan iki seçeneğinde olası olduğunu ve e-posta ile sosyal ağların kötü amaçlarla da kullanılabileceğine işaret etmişler. Olumsuz fikir belirtenler internette sosyalleşme için harcanan vaktin, çok daha önemli olan yüz yüze iletişim için ayrılacak zamandan çaldığını düşünüyorlar. İnternetin çoğunlukla sığ ilişkiler doğurduğunu; interentin kalitesinin artırılması için geliştirilen sosyal bağların da kişisel bilgilerin açık edilmesine yol açtığına değiniyorlar. Ayrıca insanların interneti bir sığınak gibi kullanarak yeni fikirlere kendilerini kapattıklarını ve internetin önyargıya, müsamahasızlığa yol açtığını söylüyorlar.

Ankete olumlu cevap verenler, insanların birbirleriyle iletişim kurmasının internet sayesinde daha ucuz ve daha az zaman harcayan bir eylem haline geldiğini belirtiyorlar. Bu sayede hem güçlü hem de zayıf çok çeşitli ilişkiler kurulabiliyor. Artık coğrafi sınırlamaların ortadan kalktığını bunun da yeni ilişkilerin oluşturulması kadar var olanların da korunmasına olanak sağladığına işaret ediyorlar.

Bazı uzmanlar internetin sosyal ağlar için kullanılmasının her geçen yaygınlaşması ve gelişmesinin yanında sosyal durumları belirten kişisel gizlilik ve arkadaşlık gibi terimlerin de internet ortamında yeniden anlamlanıp evrim geçirdiğini tespit etmişler. Kimi katılımcılar da ilişkiler için yeni kategorilerin oluşacağını, yeni politik yöntemlerin gelişeceğini, ve sağlıklı bir ilişkinin eksikliğinden doğacak yeni psikolojik, tıbbi sendromların ortaya çıkacağını öne sürüyor.

Kimi katılımcılar da internet gelişmeye devam ederken insanların kolay erişim kavramını, global iletişim ağlarını daha yeni yeni zihinlerinde oturtmaya başladıklarını belirtiyor. Çoğu uzman araçlar hızla değişip gelişirken insanların bu değişeme daha yavaş ayak uydurduklarını belirtiyor.