Kullanım Sözleşmesi

 1. KABÜLLER
  1. İşbu sözleşme, PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan web siteleri, mobil uygulamaları, yazılımları ve diğer hizmetleri (bundan sonra HİZMET olarak anılacaktır) üye olarak veya üye olmaksızın kullanan kullanıcılara (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır), sözleşme hükümlerine uygun olarak HİZMET’lerden faydalanma hakkı sağlar.
  2. PROGRAMLAR.COM Web sitesini ziyaret ederek ve/veya PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan HİZMET’leri kullanarak iş bu sözleşmedeki hükümleri kabul etmiş sayılırsınız. Sözleşme hükümlerini kabul etmiyorsanız PROGRAMLAR.COM web sitesini ve hizmetlerini kullanmayınız.
  3. PROGRAMLAR.COM sitesi iş bu sözleşmedeki hükümleri herhangi bir zamanda değiştirebilir ve yenileyebilir. KULLANICI değişen ve yenilenen hükümlere de tabi olduğunu kabul eder.
  4. PROGRAMLAR.COM SİTESİ, KULLANICININ sözleşme yükümlüklerine aykırı davrandığını tespit ettiği takdirde hiçbir uyarı ve ihtara gerek kalmaksızın ilgili KULLANICININ üyeliğini ve tüm verilerini silebilir/askıya alabilir.
 2. HİZMET
  1. Bu sözleşmedeki hükümler, siteye “İÇERİK” katkısında bulunanlar dâhil tüm KULLANICILAR için geçerlidir. “İÇERİK” metin, yazılım, grafik, fotoğraf, müzik, ses, video, interaktif unsurlar ve sitede görüntüleyeceğiniz, erişeceğiniz ya da siteye ekleyeceğiniz her türlü materyali içerir.
  2. PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan web sitelerinde ve mobil uygulamalarında PROGRAMLAR.COM’UN bünyesinde ve kontrolünde olmayan üçüncü şahıslara ait Web sitelerinin bağlantıları olabilir. PROGRAMLAR.COM'un üçüncü şahıslara ait Web sitelerine ait bağlantıların içeriği, gizlilik politikası ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur ve bunlara dair sorumluluk kabul etmez.
  3. PROGRAMLAR.COM kullanıcıların bünyesindeki web sitelerinde ve mobil uygulamalarda yazılı ve görsel İÇERİK yayımlamasına, paylaşmasına, barındırmasına izin verir. Ancak PROGRAMLAR.COM KULLANICI tarafından eklenen materyallerin içeriğinden sorumlu değildir ve içeriklerin gizliliğini taahhüt etmez.
  4. PROGRAMLAR.COM istediği takdirde vermiş olduğu hizmeti tamamen durdurabilir, askıya alabilir ya da değiştirebilir ve kısıtlayabilir.
  5. PROGRAMLAR.COM, kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri barındırmakla birlikte, İçeriklerin yedeklenmesinden ve saklanmasından sorumlu değildir.
  6. PROGRAMLAR.COM’da yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilemektedir.
  7. KULLANICI PROGRAMLAR.COM sitesine içerik eklediği zaman, eklediği içeriğin PROGRAMLAR.COM sitesi tarafından kullanılmasına, değiştirilmesine ve yayınlanmasına süresiz zaman diliminde izin vermiş sayılır.
  8. PROGRAMLAR.COM’un içeriği yazılı izin almadan kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Aksi yönde yazılı izin olmadığı taktirde site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 3. GENEL KULLANIM ŞARTLARI VE SINIRLAMALAR
  1. PROGRAMLAR.COM Web sitesindeki bazı hizmetlerin kullanımı için bir PROGRAMLAR.COM hesabı oluşturulmalıdır. KULLANICI, Hesap oluşturulurken bilgilerini doğru ve tam olarak sunmalıdır. Hesaplardaki aktivitelerden sadece söz konusu hesabın sahibi olan KULLANICI sorumludur ve KULLANICI hesap bilgilerini korumakla yükümlüdür. KULLANICI, hesaptaki bir güvenlik sorununu, hesabın yetkisiz olarak kullanılmasını hemen PROGRAMLAR.COM’a bildirmelidir. KULLANICI, hesabının yetkisiz olarak kullanılmasından doğabilecek zararlardan kendisi sorumludur.
  2. KULLANICI, PROGRAMLAR.COM’un web sitelerinde ve mobil uygulamalarında sunduğu paylaşım araçları (Sosyal medya paylaşım araçları gibi) dışında PROGRAMLAR.COM’un yazılı izni olmaksızın HİZMETİN ya da İÇERİĞİN dağıtımını, paylaşımını yapmayacağını kabul eder.
  3. KULLANICI, PROGRAMLAR.COM’un sunduğu paylaşım araçlarını kullanarak içerik paylaştığı durumda, paylaşılan içerik üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını kabul eder.
  4. KULLANICI, PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan HİZMET’lerin herhangi bir parçasını değiştirmemeyi kabul eder.
  5. KULLANICI, PROGRAMLAR.COM web sitesindeki içeriklere, PROGRAMLAR.COM’UN sağladığı araçlar dışında başka bir araçla, teknolojiyle erişmeyeceğini kabul eder.
  6. KULLANICI, PROGRAMLAR.COM üyelerine ait hesaplardaki kişisel bilgileri toplamayacağını ve PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan iletişim araçlarını ticari istekler için kullanmayacağını kabul eder.
  7. KULLANICI spam niteliğinde yani diğer kullanıcıları yanıltıcı, amacı dışında kullanılan, kullanıcıyı istemediği yerlere yönlendiren içerikleri paylaşmamayı taahhüt eder.
  8. KULLANICI, PROGRAMLAR.COM’un yazılı izni olmaksızın Web sitesinin sunduğu hizmetler için aşağıda sıralanan ticari eylemlerde bulunmayacağını kabul eder:
   1. Hizmetlere erişimin satılması,
   2. HİZMETLER ve İÇERİKTE bulunan reklamların, sponsorlukların ya da promosyonların satışı,
   3. Her hangi bir sayfanın reklam, sponsorluk ya da promosyon haklarının satılması,
   4. İÇERİKLERE reklam alınması
  9. KULLANICI, PROGRAMLAR.COM sitesi ve hizmetleri kullanımında, T.C. yasalarına bağlı olacağını, üçüncü kişilerin haklarına, kişilik haklarına ve fikri sınaî haklara tecavüz etmeyeceğini taahhüt eder.
  10. KULLANICI, PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan web sitelerinde ve mobil uygulamalarında sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan İÇERİĞİ yayımlayabilir, paylaşabilir. KULLANICI, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait yazılı veya görsel İÇERİKLERİ paylaşırsa doğacak sonuçlardan, zararlardan kendisi sorumludur.
  11. KULLANICI, PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan web sitelerinde ve mobil uygulamalarında yayımladığı, paylaştığı içeriklerden 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda ve 5651 Sayılı Kanun’da yer alan ve aşağıda sıralanmış hükümler çerçevesinde sorumludur:
   1. İntihara Yönlendirme: Başkasını intihara azmettirmek, teşvik etmek, başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek suçtur ve kabul edilemez.
   2. Çocukların Cinsel İstismarı: On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar suçtur ve kabul edilemez.
   3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermek suçtur ve kabul edilemez.
   4. Sağlık için Tehlikeli Madde Temini: Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara vermek suçtur ve kabul edilemez.
   5. Müstehcenlik: PROGRAMLAR.COM’da müstehcen görüntülerin, yazı veya sözlerin, içeriği yayımlanması, paylaşılması suçtur ve kabul edilemez.
   6. Fuhuş: Bir çocuğu, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, aracılık etmek suçtur ve kabul edilemez.
   7. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama: Çocukların, kişilerin kumar oynaması için yer ve imkân sağlamak suçtur ve kabul edilemez.
   8. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar: Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek veya sövmek suçtur ve kabul edilemez.
  12. İfade özgürlüğünün desteklenmesiyle beraber başkasının dini inanışına, siyasi görüşlerine, cinsel tercihine, ırkına, etnik grubuna, cinsiyetine hakaret etmek; kişilere saldırgan bir tavır sergileyip tacizde bulunmak; bu tarz içerikler paylaşmak yasaktır ve kabul edilemez.
   1. PROGRAMLAR.COM şiddet söylemlerine ve eylemlerine karşıdır. Bir insana, bir canlıya fiziksel ya da sözlü şiddet uygulanmasını içeren; yetişkinlerin ve çocukların psikolojini olumsuz etkileyecek vahşi görüntüler barındıran yayınların paylaşımı yasaktır ve kabul edilemez.
   2. Yasadışı silahların ve paylayıcı maddelerin kullanımı, yapımı, alımı, tedariki ve pazarlanmasıyla ilgili yayınların paylaşımı yasaktır ve kabul edilemez.
  13. Görüntü alınması yasak olan askeriyeye, kamuya ya da özele ait binalar; görüntülerinin yayımlanması yasak olan kişilerle ilgili içerik paylaşılması yasaktır ve kabul edilemez.
  14. KULLANICI, eklemiş olduğu içeriklerin sorumluluğun PROGRAMLAR.COM’da olmadığını, içeriklerin 3. şahıslar tarafından kopyalanarak kullanılabileceğini, bu nedenle PROGRAMLAR.COM sitesinin sorumlu ve yükümlü olmadığını kabul eder.
 4. KULLANICI ŞİKAYETİ
  1. PROGRAMLAR.COM’un içerik sayısının ve her gün eklenen, paylaşılan içeriklerin fazlalığı dolayısıyla 3. maddede belirtilen ve eklenmesi yasak olan içeriklerin yanlışlıkla sitede yer alması durumunda lütfen sitenin iletişim kanallarını kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Şikayetinizle ilgili gerekli işlemler en kısa sürede gerçekleştirilecektir.
 5. GARANTİDEN FERAGAT
  1. PROGRAMLAR.COM Web sitesinin ve mobil uygulamasının kullanımından doğacak risklerin sorumluluğu KULLANICIYA aittir.
   1. PROGRAMLAR.COM Web sitesi ve yetkilileri, yöneticileri, çalışanları; sitede yer alan içeriğin doğru ve eksiksiz oluşuyla,
   2. Web sitesinin ve mobil uygulamasının kullanımından doğabilecek maddi ve manevi zararlarla,
   3. Üçüncü şahısların site üzerinden KULLANICININ cihazına kötü amaçlı yazımlar bulaştırması, yüklemesi ve bu yazılımlar nedeniyle oluşabilecek veri kayıplar, hasarlarla,
   4. Yetkisiz erişim nedeniyle Web sitesinde ve mobil uygulamada bulunan kişisel bilgilere erişim ve bu bilgilerin 3. şahıslar tarafından yetkisiz olarak kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlarla,
   5. Web sitesinde ve mobil uygulamada reklamı bulunan ürünler, hizmetler, teminatlar ya da diğer Web siteleriyle ilgili sorumluluk ve mesuliyet kabul etmez.
 6. HİZMET ŞARTLARININ KABULÜ
  1. KULLANICI, 18 yaşından büyük olduğunu veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendisine bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduğunu ve işbu sözleşmedeki koşulları anladığını ve kabul ettiğini onaylar.
  2. 13 yaşından küçüklerin PROGRAMLAR.COM’u web sitesini kullanmaması tavsiye olunur. 13 yaşından küçük KULLANICILAR hangi web sitelerini kullanabilecekleri konusunda ebeveynlerine danışabilirler.
 7. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
  1. PROGRAMLAR.COM, HİZMET’lerden faydalanan kullanıcıların IP adreslerini kaydetmekte ve Web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfa bilgileri gibi temel erişim bilgilerini tutmaktadır.
  2. KULLANICI, PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan HİZMET’lerin temel özelliklerini kullanabilmek için herhangi bir kişisel bilgi vermek zorunda değildir. Ancak, HİZMET’ler tarafından sağlanan tüm özelliklere erişebilmek için KULLANICI’nın üye olması ve bazı kişisel bilgileri vermesi gerekmektedir. PROGRAMLAR.COM KULLANICI’ların üyelik hesabı oluştururken verdiği kişisel bilgileri gizli tutar ve saklar. Ancak bu bilgiler, gerekli görüldüğü durumda kanun sağlayıcı devlet organlarıyla paylaşılabilir.
  3. Kullanıcılar, üye olurken PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan üyelik oluşturma araçları haricinde, PROGRAMLAR.COM tarafından kullanılmasına izin verilen üçüncü parti üyelik servis sağlayıcılarından (Facebook, Twitter gibi) da faydalanabilir. Üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından PROGRAMLAR.COM’a verilen kullanıcı bilgileri saklanır ve üçüncü parti üyelik hizmeti veren sağlayıcılar tarafından verilen herkese açık bilgiler (fotoğraf, metin vs.) periyodik ve otomatik olarak güncellenebilir ve PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan web sitelerinde ve mobil uygulamalarında, herkese açık olarak sunulabilir. Herkese açık olarak verilen bilgilerin gizliliğinden KULLANICI sorumludur, KULLANICI isterse PROGRAMLAR.COM tarafından sağlanan araçlarla bu tip bilgileri gizleyebilir.
  4. Kullanıcılar PROGRAMLAR.COM’u ziyaret ettiğiniz zaman ‘cookie’ olarak isimlendirilen çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarlarına yerleşmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri verileri saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Üçüncü parti hizmet sağlayıcıları (reklam verenler, Facebook, Twitter vs gibi üyelik hizmeti veren hizmet sağlayıcıları) tarafından oluşturulan ve kullanılan çerezlerin kontrolü ve gizliliği konusuda PROGRAMLAR.COM’un sorumluluğu bulunmamaktadır.
  5. Üyelerin iletişim bilgileri, kullanıcı hesabı oluşturulurken alınmaktadır. PROGRAMLAR.COM, KULLANICI tarafından verilen iletişim bilgilerini HİZMET’lerin kullanımıyla ilgili duyurular, yönlendirmeler ve bilgilendirme amaçlı kullanabilir.
  6. KULLANICI’nın, tüm kullanıcıların açık olarak görebileceği yerlerde (yorumlar, üye profil sayfaları, siteye eklenen içerikler gibi) paylaştığı kişisel bilgilerin gizliliğinden PROGRAMLAR.COM sorumlu tutulamaz.
  7. PROGRAMLAR.COM web sitelerinin ve mobil uygulamalarının virus ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Site’ye girmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  8. Üye, kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından PROGRAMLAR.COM’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı PROGRAMLAR.COM’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  9. Zaman zaman kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından üyelik bilgilerinin ele geçirilmesi amacıyla korsan saldırılar düzenlenebilmektedir. Üçüncü kişilerin saldırıları sonucunda elde edilen bilgilerin gizliliğinden PROGRAMLAR.COM sorumlu tutulamaz.