KPMG'ye göre son üç yılda 280 milyon kişinin kişisel bilgisi kaybolduEkleyen
ozgurs
Güncelleme Zamanı
08.09.2009

KPMG'nin ilk Veri Kaybı Barometresi'nden elde edilen bilgiye göre, son üç yılda dünya genelinde 280 milyon kişi kişisel bilgilerini kaybetti. Veri kayıpları olaylarının neredeyse beşte biri (%19) devlet kuruluşlarıyla alakalı.

kpmg

KPMG'nin ilk Veri Kaybı Barometresi'nden elde edilen bilgiye göre, son üç yılda dünya genelinde 280 milyon kişi kişisel bilgilerini kaybetti. Veri kayıpları olaylarının neredeyse beşte biri (%19) devlet kuruluşlarıyla alakalı.

Danışman, veri kayıplarının %25'inin PC hırsızlıkları nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

KPMG, her sene sayılarının önemli ölçüde artmalarına bakarak kamu kuruluşlarında ve şirketlerde meydana gelen veri kayıpları sorununun daha da arttığını söylüyor.

Barometre, tüketicilerin kimlik dolandırıcılığı ve kişisel bilgilere yönelen tehditle ilgili çok daha bilinçli hale gelmesine rağmen, işletmelerin teknolojiye daha bağımlı hale gelmeleri nedeniyle 2008 yılında 400 güvenlik kırma olayının gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

İlk KPMG Veri Kaybı Barometre'si 2005 yılı ile Haziran 2008 arasında dünya genelinde meydana gelmiş, veri kaybı olaylarını takip ve analiz etti. Bulduğu sonuçlar ise:

* 1,034 vaka, rapor edilmiş.

* 280 milyon kişi, son üç yılda kişisel bilgilerini kaybetmiş.

* Bu kayıplardan tüm sektörler etkilense de, etkilenen kuruluşların arasında kamu kuruluşları yüzde 19'luk bir dilimi kapsıyor.

* Veri kaybı vakalarının yüzde 25'i PC hırsızlıkları nedeniyle meydana gelmiş.

* Vakaların yüzde ellisi iç kaynaklardan geliyor.

* Kaybolan verinin yüzde 46'sı kaybolmadan önce hiçbir korumaya sahip değilmiş.

Bir KPMG ortağı olan Malcolm Marshall, "Veri kaybı olayları, tüm boyuttaki kuruluşlar ve tüm iş sektörü için ciddi bir tehlike arz ediyor. Marka itibarı üzerindeki olumsuz etki çok büyük oluyor ve müşteri güveni ciddi anlamda sarsılıyor.

Muhtemel sızıntıları bulmak ve iç tedbirlerin açık tanımlamalarla elverişli olması, şirketlerin bu veri kaybı olaylarının kurbanlarına dönüşme riskini azaltacaktır. Teknolojilerdeki, işlemlerdeki ve çalışanlardaki değişiklikler nedeniyle şirket politikaları ve denetimleri sürekli olarak gözden geçirilmelidir." dedi Marshall.

Barometre, kişisel kayıtlarının sayısı, "bu kuruluşların kültürü" ve sınırlı güvenlik bütçeleri nedeniyle veri kayıplarına açık hale gelen, en savunmasızsektörlerin eğitim ve sağlık sektörleri olduğunu açıkladı.

Kamu kuruluşları, bu veri kaybı olaylarının %19'unu görürken, veri kayıplarının yüzde 14'ü finansal verinin organize suçlular için en doğrudan değeri olduğu finansal hizmetlerde meydana geldiği, raporun devamında açıklandı.

2007 ile 2008 yılları arasında barometrenin bulduğu sonuca göre 139 milyon kişinin bilgileri haksız yere ifşa edildi.

Araştırma, Open Security Foundation, Identity Theft Centre (Kimlik Hırsızlığı Merkezi) ve Information Commissioner's Office (Enformasyon Komisyonu Ofisi) gibi benzer güvenlik şirketleri tarafından kaydedilen ve halka açıklanan veri kaybı olaylarına dayanarak yapıldı.