IAB Türkiye Çıtayı Yükseltti, Hedef Yılda %40 BüyümeEkleyen
baktas
Güncelleme Zamanı
07.05.2012

3 Mayıs 2012'de biraraya gelen IAB (Interactive Advertisement Bureau) Türkiye üyeleri hem geçmiş aylarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, hem de önümüzdeki dönem planlarını dinledi.

IAB Türkiye Logo

2007 yılında 23 sektör temsilcisi tarafından bir platform olarak kurulan ve 2011'in Temmuz ayında dernekleşen IAB Türkiye'nin yönetimi, dünyada dijital reklam yatırımlarının 2014 yılına kadar ortalama %21* büyüyeceğini, Türkiye'de bu rakamın %40'lar düzeyinde seyredeceğini öngörüyor.

Derneğin üye sayısının kuruluştan bu yana hızla artarak 152'ye çıkmasını, sektörün gelişmesine paralel bir seyir olarak yorumlayan Başkan Ahmet Pura, dijitalin toplam reklam yatırımları içindeki payının dünyada %15'ler seviyesinde olduğuna dikkat çekti. IAB Türkiye'nin bu yıl ilk kez kapsamlı bir AdEx raporu açıkladığını vurgulayan Pura, 2011'de toplam reklam yatırımlarının 721 milyon TL olduğunu belirtti.

Toplantıda Yürütme Kurulları Başkanları da kendi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eğitim Yürütme Kurulu Başkanı Neslihan Olcay sonbaharda dijital odaklı sertifika programlarının ve dijital MBA projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Endüstri Standartları Yürütme Kurulu Başkanı Neslihan Mesutoğlu IAB Çalışma Koşulları Kılavuzunun hazırlandığını, siteden yayınlanacak kılavuzun sektördeki tüm paydaşlar için iyi bir rehber olacağını aktardı. Önümüzdeki dönemde sektörün özdenetim mekanizmalarının ele alınacağı bilgisini de verdi. Teknik Yürütme Kurulu Başkanı Mahmut Kurşun Türkiye'de gerçekten ölçümlenebilen tek mecranın internet olduğunu vurgulayarak, IAB'nin Ocak 2012 itibarıyla tüm internet evrenini raporladığını, önümüzdeki günlerde mobil ve video ölçümünün de başlatılacağını belirtti. Pazarlama Yürütme Kurulu Başkanı Rima Erdemir IAB'nin tüm ürün ve hizmetlerinin bilinirliğinden sorumlu olduklarını hatırlatarak söze başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Mixx Awards'un geçen yıla oranla %40 daha fazla başvuru aldığını, Türkiye'yi dijital hub'a dönüştürme hedefi doğrultusunda Mixx'i bölgesel bir yarışma olarak genişletmek üzere ABD'yle temasa geçildiğini aktardı. Kurumsal İlişkiler Yürütme Kurul Başkanı Alper Üner özellikle kamu kuruluşları nezdinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Ahmet Pura toplantıyı bitirirken, IAB Türkiye'nin önümüzdeki sene IAB Avrupa'nın Yönetim Kurulu'na girmeyi hedeflediğini ve 2014'te Interact'ı İstanbul'da düzenlemek üzere çalışmalara başlandığını duyurdu.

www.iab-turkiye.org

[email protected]