NMath Stats
Ekran Görüntüleri

Güncelleme Zamanı
03.08.2010
Toplam İndirme
1204
Üretici Firma
CenterSpace Software
Uyumlu Sistemler
Windows

NMath Stats 3.2

.Net İstatistik Kütüphanesi

.Net İstatistik Kütüphanesi NMath Stats, veri değiştirme, istatistiksel programlarma ve bioistatistikler için sınıf (class) içerir.

Program Hakkında

NMath Stats; .NET platformu için olasılık dağılımları, kombinasyonel fonksiyonlar, tanımlayıcı istatistikler, çok çeşitli veri tablosu, birden çok lineer regresyon, hipotez testleri, varyans analizi, kısmi en küçük alan, eksisiz matris çarpanlarına ayırma ve çok değişkenli sınıflar (class)içeren bir .NET İstatistik kütüphanesidir.

NMath Stats 3.2 sürümünde yapılan yenilikler ve düzeltmeler:

  • Kruskal Wallis testi eklendi.
  • .NET 4.0 desteği geliştildi ve performans artırıldı.